Šios internetinės parduotuvės taisyklės (toliau vadinamos Taisyklėmis) yra pirkimo-pardavimo sutarties šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato fizinio ar juridinio asmens, perkančio prekes internetinėje parduotuvėje „Be ryšio“ (toliau vadinamo Pirkėju) ir įmonės MB „Be ryšio“ (toliau vadinamos Pardavėju) tarpusavio teises, pareigas bei kitas salygas, taikomas prekių pirkimui-pardavimui internetinėje parduotuvėje „Be ryšio“.

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Naudotis internetinės parduotuvės „Be ryšio“ paslaugomis turi teisę visi fiziniai bei juridiniai asmenys, kuriems tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.
1.2. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono nr., el. pašto adresas) internetinėje parduotuvėje „Be ryšio“ yra saugomi ir tvarkomi vadovaujantis šios parduotuvės puslapyje aprašyta Privatumo politika.
1.3. Prekių kainos, nurodytos internetinės parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes internetinėje parduotuvėje „Be ryšio“. Visos parduotuvėje esančios kainos nurodytos eurais, įskaičius PVM mokestį. Pristatymo kainos nurodytos atskirai, vadovaujantis šios parduotuvės puslapyje aprašytomis Pristatymo sąlygomis.
1.4. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas užsakymo metu internetinėje parduotuvėje „Be ryšio“ pažymi, jog sutinka su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos
2.1. Pirkėjas turi teisę išsirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę, esančią internetinės parduotuvės „Be ryšio“ prekių kataloge.
2.2. Pirkėjas, naudodamasis internetinės parduotuvės „Be ryšio“ paslaugomis sutinka su šiomis pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
2.3. Pirkėjas užsakymo ar registracijos metu privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu Pirkėjo asmens duomenys pasikeis ir Pardavėjas nebus apie tai informuotas, už kylančią nuostolių riziką atsako Pirkėjas.
2.4. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve „Be ryšio“.
2.5. Pirkėjui draudžiama registruotis ir naudotis internetinės parduotuvės „Be ryšio“ paslaugomis ne savo vardu arba keliais skirtingais vardais.
2.6. Pirkėjas, patvirtinęs užsakymą ir pasirinkęs prekių pristatymą nurodytu adresu, privalo priimti prekes nurodytoje vietoje, nurodytu laiku.
2.7. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo registracijos bei prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjas, praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją el. paštu: info@berysio.lt. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos
3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui naudotis internetinės parduotuvės „Be ryšio“ teikiamomis paslaugomis.
3.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir saugoti Pardavėjui perduotą Pirkėjo asmeninę informaciją.
3.3. Pirkėjui patvirtinus užsakymą ir pasirinkus pristatymą nurodytu adresu, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
3.4. Pardavėjas, dėl nenumatytų aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pristatyti nupirktos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius siūlomos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus Pirkėjui per 5 darbo dienas. Ši sąlyga galioja, kai Pirkėjas už prekes atsiskaito išankstiniu apmokėjimo būdu.
3.5. Pardavėjas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją, jeigu yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla arba kitaip bando pakenkti stabiliam internetinės parduotuvės veikimui.
3.6. Jeigu Pirkėjas Pardavėjui pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus prašomus pateikti asmens duomenis, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ištrinti Pirkėjo duomenis, panaikinti registraciją ir apriboti naudojimąsi internetinės parduotuvės „Be ryšio“ paslaugomis.

4. Mokėjimo būdai
4.1. Pirkėjas už prekes ir paslaugas pardavėjui gali atsiskaityti šiais būdais:
4.1.1. grynaisiais pinigais parduotuvėje arba kurjeriui. Nesumokėjus visos sumos už prekes ir jų pristatymą, prekė Pirkėjui neparduodama, o pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nutraukta dėl Pirkėjo esminio sutarties pažeidimo. Tokiu atveju Pirkėjas privalo padengti visus su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu susijusius Pardavėjo nuostolius.
4.1.2. banko kortele parduotuvėje arba paštomate.
4.1.3. elektroninės bankininkystės sistemomis. Atsiskaitant šiuo būdu, iš internetinės parduotuvės „Be ryšio“ yra pateikiama apmokėjimo nuoroda Pirkėjo bankui internete. Atliekant pinigines operacijas banko elektroninėje sistemoje, už Pirkėjo asmens duomenų saugumą atsako Pirkėjo bankas.
4.1.4. išankstiniu bankiniu pavedimu. Pasirinkęs šį mokėjimo būdą, Pirkėjas el. paštu gaus Pardavėjo banko duomenis. Jeigu per 24 valandas nuo užsakymo patvirtinimo Pirkėjas neatliks bankinio pavedimo, Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti Pirkėjo užsakymą.
4.2. Visi galimi mokėjimo būdai aprašyti šios internetinės parduotuvės puslapyje Mokėjimo būdai.

5. Pristatymo sąlygos
5.1. Pirkėjas, pirkdamas prekes internetinėje parduotuvėje „Be ryšio“ privalo pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų, aprašytų šios parduotuvės puslapyje Pristatymo sąlygos.
5.2. Prekes iš Pardavėjo arba Pardavėjo įgalioto atstovo gali atsiimti tik Pirkėjas, jo teisėtas atstovas arba asmuo, kurį Pirkėjas nurodė užsakymo pateikimo metu. Prekes priimantis asmuo, jeigu to prašo Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
5.3. Pirkėjas, pasirinkęs prekių atsiėmimo būdą Pardavėjo parduotuvėje, privalo užsakytas prekes atsiimti per 5 darbo dienas nuo tos akimirkos, kai Pardavėjas praneša Pirkėjui, kad galima atsiimti prekes. Pirkėjui per šį terminą neatsiėmus prekių, Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį dėl Pirkėjo esminio sutarties pažeidimo. Tokiu atveju Pirkėjas privalo padengti visus su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu susijusius Pardavėjo nuostolius.
5.4. Jeigu užsakymo metu nenurodyta kitaip, už prekių pristatymą moka Pirkėjas. Pristatymo paslaugos kaina priklauso nuo pristatymo vietos, prekių kiekio, kainos ir svorio.
5.5. Nustačius prekių kiekio, asortimento ar kokybės pažeidimą, Pirkėjas turi teisę nepriimti prekių ir privalo apie prekių trūkumus pažymėti prekių priėmimo-perdavimo dokumente. Jeigu pirkėjas prekių priėmimo-perdavimo dokumente prekių trūkumų nepažymi, laikoma, kad Pardavėjas prekes pristatė tinkamai.
5.6. Nustačius prekių siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius jokių prekių kiekio, asortimento ar kokybės pažeidimų, Pirkėjas privalo priimti prekes ir apie prekių siuntos pakuotės pažeidimus pažymėti prekių priėmimo-perdavimo dokumente.

6. Prekių garantija
6.1. Pardavėjas arba prekių gamintojas parduodamoms prekėms suteikia tam tikrą galiojančią prekių kokybės garantiją, aprašytą šios internetinės parduotuvės puslapyje Prekių garantija.
6.2. Prekei gamykliškai sugedus garantinio laikotarpio metu, Pardavėjas įsipareigoja priimti prekę garantiniui remontui arba nukreipti Pirkėją į garantinio aptarnavimo servisą.
6.3. Garantinis remontas Pirkėjui yra nemokamas.
6.4. Pateikdamas prekę garantiniui remontui, Pirkėjas privalo pateikti galiojantį prekės garantinį taloną ir prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (pikimo kvitą arba sąskaita faktūrą).

7. Prekių grąžinimas
7.1. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekės įsigijimo grąžinti prekę Pardavėjui, jeigu tai atitinka prekių grąžinimo sąlygas, aprašytas šios internetinės parduotuvės puslapyje Prekių grąžinimas.
7.2. Prekių grąžinimas ir keitimas vyksta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 (2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintas „Mažmeninės prekybos taisykles“.
7.3. Grąžindamas prekes, Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui visus kartu su prekėmis įsigytus dokumentus.
7.4. Kai Pirkėjas grąžina nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti prekę ir, Pirkėjui sutikus, pakeisti ją analogiška preke. Pirkėjui atsisakius priimti Pardavėjo pasiūlytą prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus Pirkėjui per 5 darbo dienas nuo prekės grąžinimo.
7.5. Pirkėjas įsipareigoja, kad grąžinama prekė būtų pilnai sukomplektuota. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti prekės grąžinimui.
7.6. Kai pirkėjas grąžina kokybišką prekę (t.y. nutraukia pirkimo-pardavimo sutartį), Pardavėjas įsipareigoja priimti prekę grąžinimui tik tuo atveju, jeigu prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir tos pačios komplektacijos, kokia buvo priimta iš Pardavėjo.
7.7. Visas su prekės grąžinimu susijusias išlaidas sumoka Pirkėjas.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra sustabdyti, pildyti ar keisti šias Prekių pirkimo-pardavimo taisykles, apie tai informuodamas Pirkėją. Taisyklių pildymai ir pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos internetinėje parduotuvėje „Be ryšio“.
8.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių redakcija, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės „Be ryšio“ paslaugomis. Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas toliau naudojasi internetinės parduotuvės paslaugomis, yra laikoma, kad Pirkėjas su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis sutinka.
8.3. Visi ginčai bei nesutarimai dėl šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.