Internetinėje parduotuvėje „Be ryšio“ parduodamoms prekėms yra suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai nurodomi prekių aprašymuose. Jeigu prekės aprašyme nenurodyta kitaip, visiems elektronikos prietaisams yra taikoma 24 mėn. garantija. Garantinis aptarnavimas vykdomas pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą ir kitus susijusius teisės aktus. Jeigu Jūsų pirkta prekė sugedo garantinio laikotarpio metu ir atitinka garantinio aptarnavimo sąlygas, mūsų autorizuoti garantinio aptarnavimo servisai suremontuos ją nemokamai.
Siekdami išvengti galimų nesusipratimų, rekomenduojame Jums įdėmiai susipažinti su šiomis įrenginio garantinio aptarnavimo sąlygomis.

Garantinio aptarnavimo taisyklės:
1. Garantijos laikotarpiu klientas savo teises dėl kokybės garantijos gali įgyvendinti pateikęs sugedusį įrenginį, prekės įsigijimo dokumentą ir (jeigu to reikalauja aptarnavimo servisas) garantinį taloną. Pardavėjas turi teisę nevykdyti garantinių įsipareigojimų, jei Pirkėjas nepateikė išvardintų dokumentų arba jie yra ne iki galo užpildyti ir neįskaitomi.
2. Įrenginys turi būti pristatomas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu įrenginys pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, patirtus prekės transportavimo metu.
3. Priimant įrenginį, yra surašomas įrenginio perdavimo-priėmimo aktas dviem egzemplioriais (vienas Pirkėjui, kitas Pardavėjui). Atsiimant įrenginį iš po garantinio remonto, šitas aktas yra būtinas.
4. Esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai, visas išlaidas, susijusias su įrenginio transportavimu į aptarnavimo servisą, gedimo nustatymu bei remontu, apmoka Pirkėjas.
5. Įrenginys arba jo priedai yra keičiami į analogiškus, jeigu įgaliotasis techninės apžiūros centras nustatė, kad jie yra neremontuotini ir gedimas atsirado dėl gamintojo kaltės.
6. Įsigyto įrenginio gamintojo suteiktiems priedams - baterijoms, įkrovikliams, duomenų kabeliams bei kitiems elektroniniams priedams - suteikiama 6 mėnesių garantija, jeigu atskirai nėra numatytas kitas laikotarpis.
7. Jeigu po įrenginio remonto informuotas Pirkėjas per 3 mėnesius neatsiima suremontuoto įrenginio, Pardavėjas pasilieka teisę jo nebesaugoti.
8. Pardavėjo ir gamintojo įgalioti garantinio aptarnavimo servisai neatsako už įrenginyje esančios Pirkėjo asmeninės informacijos saugumą. Prieš pateikiant įrenginį garantinei apžiūrai, rekomenduojame pasirūpinti asmeninės informacijos, esančios įrenginyje, saugumu.

Gamintojo suteikta garantija netaikoma:
1. Įrenginio korpuso dalims, stikliukams ar kitoms natūraliai nusidėvinčioms dalims, išskyrus tuos atvejus kai Pardavėjas arba gamintojas pripažįsta tokio pobūdžio defektus gamybos ar medžiagų broku.
2. Jeigu įrenginys sugedo nesilaikant vartotojo instrukcijoje numatytų sąlygų, buvo perdarytas ar pritaikytas naudoti ne pagal vartotojo instrukcijoje numatytas sąlygas arba buvo naudojami gamintojo neatestuoti priedai (baterijos, įkrovikliai, automobilių įranga ir kt.).
3. Jeigu įrenginys ar jo priedas buvo ardytas, remontuotas, perprogramuotas asmenų ar techninių centrų, neturinčių tam gamintojo suteiktų įgaliojimų.
4. Jeigu įrenginio gedimas atsirado nesant Pardavėjo ar gamintojo kaltei dėl korozijos ar oksidacijos (drėgmės ar skysčių poveikio), taip pat dėl žaibo, trumpo elektros jungimosi, staigaus temperatūros pokyčio, aukštos ar žemos temperatūros, mechaninio, cheminio poveikio.
5. Įrenginių baterijoms, jeigu jos buvo neteisingai įkraunamos ar kitaip naudotojo pažeistos nesilaikant tinkamų eksploatavimo sąlygų. Gedimu nelaikomas trumpesnis baterijos budėjimo laikas ar sumažėjusi jos talpa.

Atsiradus gedimams garantinio aptarnavimo laikotarpiu, prašome susisiekti su mumis telefonu: +370 671 44095 arba el. paštu: info@berysio.lt.