MB „Be ryšio“ įsipareigoja saugoti ir gerbti Jūsų privatumą bei asmeninius duomenis, pateiktus naudojantis internetinės parduotuvės „Be ryšio“ paslaugomis. Šiame puslapyje galite sužinoti kokią informaciją apie Jus renkame, kaip ją saugome, kokiais tikslais naudojame ir kokios yra Jūsų teisės.

Kokiu tikslu renkami asmens duomenys?
Klientų asmens duomenys internetinėje parduotuvėje „Be ryšio“ yra renkami tam, kad galėtume užtikrinti teikiamų paslaugų, aptarnavimo ir naudojimosi internetine parduotuve kokybę.

Pagrindiniai tikslai:
-bendravimas su klientu (telefonu, el. paštu, socialiniais tinklais ir kt.);
-prekių teikimas (sąskaitų išrašymas, mokėjimo detalės);
-prekių pristatymas (kontaktiniai duomenys);
-personalo, kliento ir turto apsaugos užtikrinimas (vaizdo stebėjimas fizinėje parduotuvėje);
-tiesioginės rinkodaros tikslai (pasiūlymai, akcijos, nuolaidos).

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?
Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate registruodamiesi internetinėje parduotuvėje „Be ryšio“, atlikdami prekių užsakymus, įsigydami prekes ar kitais būdais, paremtais Jūsų sutikimu.

Privalomi duomenys, skirti užsakymų patvirtinimui, prekių teikimui bei pristatymui:
-Vardas;
-Pavardė;
-Telefono nr.;
-El. pašto adresas;
-Namų (pristatymo) adresas;
-Asmens kodas (išskirtiniais atvejais, pvz., perkant prekes lizingu);
-Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (išskirtiniais atvejais, pvz., atsiimant prekes).

Neprivalomi duomenys, skirti tiesioginės rinkodaros pasiūlymams paruošti:
-Interesai;
-Gimimo data;
-Lytis;
-IP adresas;

-Pirkimo istorija.

Visi asmens duomenys, surinkti internetinėje parduotuvėje „Be ryšio“ yra gaunami tik gavus asmens sutikimą.

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?
Surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai ar duomenų tvarkymo tikslai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys įprastai saugomi tol, kol Jūs atšaukiate savo sutikimą. Nereikalingi asmens duomenys yra sunaikinami.
Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkti duomenys yra saugomi tol, kol Jūs atšaukiate savo sutikimą, tačiau ne ilgiau kaip 3 metus nuo Jūsų sutikimo dienos.
Mes siekiame nesaugoti pasenusios ar nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinama ir teisinga.
Komerciniai pasiūlymai ir naujienlaiškiai yra siunčiami tik tiems klientams, kurie sutiko gauti reklaminę medžiagą ar užsiprenumeravo mūsų naujienlaiškį.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?
MB „Be ryšio“, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir jokiais būdais neparduoti Jūsų asmens duomenų. Informacija apie Jus gali būti suteikiama trečiosioms šalims, jeigu to reikia sutarties sudarymui bei jos vykdymui, taip pat Jūsų prašymu, atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms.

Jūsų asmens duomenis gali peržiūrėti:
-MB „Be ryšio“ darbuotojai, prižiūrintys internetinės parduotuvės veikimą ir turinį;
-Internetinės parduotuvės turinio valdymo sistemos ir svetainės talpinimo paslaugų teikėjai;
-Internetinės parduotuvės rinkodaros ir reklamos kampanijų paslaugų teikėjai;
-Prekių pristatymo paslaugų teikėjai;
-Asmens duomenų tvarkymo paslaugų teikėjai;
-Jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojai;
-Kiti tretieji asmenys Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:
-kreiptis į Pardavėją su prašymu gauti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
-kreiptis į Pardavėją su prašymu ištaisyti, sustabdyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs, neteisingi arba nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie buvo surinkti;
-nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Pardavėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
-bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jeigu Jums kyla klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu bei saugumu, prašome susisiekti su mumis telefonu: +370 671 44095 arba el. paštu: info@berysio.lt.
Nepavykus išspręsti klausimo su Pardavėju, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.